Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

ÚČETNICTVÍ

AUDITCOM s.r.o. působí  již od svého vzniku také v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence. Služby poskytujeme zejména malým a středním společnostem a podnikatelům - fyzickým osobám. Poskytujeme kvalitní a rychlé služby, zajišťované týmem účetních pod vedením auditora a daňového poradce.

Daňová evidence

 • vedení peněžního deníku a pomocných evidencí (závazky, pohledávky, majetek)
 • záznamní povinnost k DPH, zpracování přiznání, souhrnného hlášení a výpisů z evidence
 • zpracování roční závěrky, podkladů pro přiznání k dani  z příjmů, daňového přiznání
 • přiznání k silniční dani
 • konzultace s daňovým poradcem, v případě zájmu klienta také zastupování daňovým poradcem před správcem daně

 

Účetnictví

 • roztřídění, zpracování a zaúčtování všech dokladů
 • vedení účetního deníku a všech potřebných knih analytické evidence (knihy pohledávek a závazků, evidence majetku, pokladní knihy apod.)
 • záznamní povinnost k DPH, zpracování přiznání, souhrnného hlášení a výpisů z evidence
 • přiznání k silniční dani
 • příprava roční účetní závěrky, zpracování rozvahy, výsledovky a přílohy k účetní závěrce
 • vyhotovení přiznání k dani z příjmů
 • konzultace s daňovým poradcem, případně auditorem, v případě zájmu klienta také zastupování daňovým poradce před správcem daně
 • statistické výkazy v rámci výběrového zjišťování ČSÚ

 

Mzdy

 • zpracování měsíčních mezd
 • zpracování přehledů organizace pro ZP a OSSZ
 • přihlášení a odhlášení zaměstnance na ZP a OSSZ
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • zpracování povinných hlášení týkajících se daně ze závislé činnosti pro FÚ,
 • vyhotovení příkazu k úhradě na příslušné povinné odvody z mezd (daň, pojistné)
 • vedení mzdových listů

 

Doplňkové služby

 • tisk vydaných faktur
 • vedení skladové evidence
 • zpracování knihy jízd
 • zpětná rekonstrukce účetnictví

 

KONTAKTNÍ OSOBA
Tomáš Kačerovský
Mobil: + 420 603 178 447  
Tel.: + 420 596 420 335
E-mail: kacerovsky@auditcom.cz

Aktuality