Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

AUDIT

Statutární audit dle českých předpisů

Auditem se rozumí ověření účetních závěrek akciových společností nebo jiných typů obchodních společností či jiných subjektů, které vychází z požadavků obchodního zákoníku a zákona o účetnictví. Posláním a cílem auditu je vyjádřit názor kvalifikované osoby na účetní výkazy účetní jednotky pro rozhodování přiměřeně orientovaných uživatelů.

Výsledkem auditu je zpráva auditora, jejíž hlavní částí je výrok auditora. Výrokem auditor vyjadřuje svůj názor na to, zda údaje v účetní závěrce a ve výroční zprávě věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření a zda účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně.

Detailní ověření

Jedná se o činnost, kdy naše společnost pro klienta provádí ověření účetnictví a hladina významnosti je stanovena na základě požadavku klienta. Pokud to klient požaduje, provádíme položkové šetření celého účetnictví či pouze vybrané oblasti. Výsledným produktem je dopis pro vedení účetní jednotky popisující zjištěný stav.

Ověřování účetních závěrek dle IFRS

Náš tým je připraven ověřit účetní závěrky obchodních společností sestavené dle Mezinárodních účetních standardů, včetně konsolidovaných účetních závěrek.

 

KONTAKTNÍ OSOBA
Pavel Přeček
Mobil: + 420 737 367 943
Tel.:  + 420 596 420 336
E-mail: precek@auditcom.cz

Ondřej Přeček
Mobil: + 420 730 432 184
E-mail: ondrej.precek@auditcom.cz

Aktuality