Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

Aktuality | Odpočet od základu daně z příjmů na podporu výzkumu a vývoje

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje

Rozsudek KS v Hradci Králové    52Af 30/2013-105

 

Tento rozsudek Krajského soudu řeší problematiku nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle §34 zákona o daních z příjmů. Žalobci byl správcem daně i odvolacím orgánem upraven základ daně o uplatněný odpočet ve výši vynaložených nákladů na výzkum a vývoj. Žalobce, společnost fortell s.r.o., žalobou příslušné platební výměry napadl jako nepřezkoumatelné, namítal, že vynaložené náklady naplňují definici výzkumu a vývoje, dále namítal absenci znaleckého důkazu a chybné hodnocení důkazů. Krajský soud ve všech žalobních bodech žalobu zamítl a rozhodnutí správních orgánů potvrdil. Rozsudek považujeme za velmi důležitý, neboť nastavuje mantinely v posuzování daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Bohužel však v tom smyslu, že se přiklání na stranu správních orgánů a jejich velmi úzkému vymezení toho, co lze považovat za náklady na výzkum a vývoj, odčitatelné od základu daně.

52af_30_2013_28___fortell.pdf pdf  
278 kB
Aktuality