Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

Aktuality | Žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu správního orgánu

Žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu správce daně

Rozhodnutí NSS 9 Aps 4/2013-25

 

Ve svém rozhodnutí vydaném dne 7.11.2013 Nejvyšší správní soud judikoval, že před podáním žaloby na ochranu před nezákonným zásahem správce daně do práv daňového subjektu, musí daňový subjekt vyčerpat všechny prostředky obrany, které má k dispozici podle daňového řádu. V tomto případě konkrétně:

- podání stížnosti podle §261 odst. 1 daňového řádu,

- podání žádosti o přešetření způsobu vyřízení této stížnosti podle § 261 odst. 6 daňového řádu

0004_9aps_13_20131107165434.pdf pdf  
222 kB
Aktuality