Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

Aktuality | Úroky z akvizičního úvěru

Úroky z akvizičního úvěru 

Rozsudek NSS 7-Afs 55/2013-37

Zajímavý rozsudek vydal 4. července 2013 Nejvyšší správní soud, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně - společnosti SILON s.r.o. - proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 4. 2013, č. j. 10 Af 493/2012 – 42.

Společnost SILON s.r.o.  pořídila 100% akcií společnosti SILON a.s. a na tuto koupi jí byl poskytnut akviziční úvěr. Bezprostředně po získání akcií proběhla fúze obou společností (zanikající společností byla SILON a.s.). Správce daně při kontrole neuznal úroky z tohoto úvěru jako daňově účinný náklad s odůvodněním, že se jedná o výdaje vynaložené na příjmy nezahrnované do základu daně (§25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů). Argumentoval přitom, že účelem získání akcií je očekávání příjmu ve formě dividend, bez ohledu na to, zda dividendy byly skutečně inkasovány či nikoliv (výplata dividend v tomto případě nemohla nikdy proběhnout, neboť došlo k fúzi a zániku společnosti SILON a.s.) Právní názor daňových orgánů potvrdil ve svém rozsudku i Krajský soud. Společnost SILON s.r.o. od počátku řízení argumentovala, že v jejím případě byly akcie SILON a.s. pořízeny za účelem získání zdanitelných příjmů, plynoucích z činnosti zaniklé společnosti SILON a.s., se kterou po koupi akcií fúzovala. Proto se musí v případě úroků z úvěru na pořízení akcií jednat o daňově uznatelný náklad. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku přisvědčil argumentaci společnosti SILON s.r.o. a rozsudek Krajského soudu zrušil. Zrušil také rozhodnutí žalovaného Finančního ředitelství v Českých Budějovicích a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení.

7afs_55_2013_37.pdf pdf  
245 kB
Aktuality