Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

Aktuality | Unesení důkazního břemene daňovým subjektem

Unesení důkazního břemene daňovým subjektem

Rozsudek NSS 5 Afs/2015-35 z 25.5.2016

 

Povinností stěžovatele vyplývající z důkazního břemene bylo prokázat, že údaje o jeho dodavateli (společnosti ESKADA) uvedené na daňových dokladech odpovídají skutečnosti. NSS uvádí, že v tomto směru městský soud správně vycházel z premisy, že dokazování v rámci daňového řízení je postaveno na zásadě, že daňový subjekt prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v přiznání, hlášení a vyúčtování nebo k jejichž průkazu byl správcem daně v průběhu daňového řízení vyzván (§31 odst. 9 ZSDP). Přestože je povinností správce daně dbát, aby skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti byly zjištěny co nejúplněji, a není v tom vázán jen návrhy daňových subjektů (§31 odst. 2 ZSDP), není daňové řízení založeno na zásadě vyšetřovací, ale na prioritní povinnosti daňového subjektu dokazovat vše, co sám tvrdí (rozsudek NSS ze dne 9.2.2005 čj. 1 Afs 54/2004-125). V průběhu řízení před finančními orgány vyšlo bez pochybností najevo, že společnost ESKADA nesídlí na adrese svého sídla, je nekontaktní, její jednatel o činnosti této společnosti vůbec nic neví. Nebylo ani zjištěno, že by v rozhodné době měla společnost nějaké zaměstnance a prováděla jakoukoliv činnost, již z tohoto důvodu jen stěží mohla uskutečňovat dodávky stěžovateli. Stěžovatel tak neunesl své důkazní břemeno a neprokázal, že jeho dodavatelem byla právě tato společnost a jiného konkrétního dodavatele v posuzované věci ani netvrdil. Stěžovatel musí být schopen popsat průběh obchodního případu, na jehož základě uplatňuje nárok na odpočet, bez jakýchkoliv podezřelých nejasností. Tato podmínka v projednávané věci splněna nebyla. NSS kasační stížnost zamítl.

0109_5afs_1500035_20160608083135_prevedeno.pdf pdf  
208 kB
Aktuality