Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

Aktuality | Povinnost správce daně provést navrhované důkazy

Povinnost správce daně provést důkazy navržené daňovým subjektem

Rozsudek NSS 2 Afs 35/2016-43

 

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Odvolacího finančního ředitelství, jejímž předmětem sporu byla otázka, zda žalobce (Ing. P. K.) prokázal, že výdaje spojené se zprostředkovatelskou činností NUMERO CZ s.r.o. uplatnil v souladu s §24 odst. 1 ZDP. Krajský soud zrušil napadené rozhodnutí, když shledal důvodnou námitku, že v pokračujícím odvolacím řízení žalovaný neprovedl navrhované důkazní prostředky a jejich odmítnutí řádně neodůvodnil. Žalovaný dle krajského soudu opomenul, že důkazní prostředky byly navrženy k prokázání zcela nových tvrzení, která mohla mít vliv na skutkový stav věci.

Ke kasační stížnosti podané žalovaným NSS uvádí, že stěžovatel neprovedením navrhovaných důkazů zatížil své rozhodnutí vadou, která mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí. Zásadní vadou v posuzované věci nebylo neodůvodnění neprovedení důkazu, nýbrž samotné odmítnutí důkaz provést. Stěžovatel neprovedení důkazu sice odůvodnil, při posuzování relevance navrženého důkazu nicméně vůbec nezohlednil, že daňový subjekt poté, co mu bylo umožněno seznámit se se závěry stěžovatele o tvrzených skutečnostech a provedených důkazech, využil svého zákonného práva na tyto závěry reagovat novými tvrzeními. NSS zdůraznil, že vzhledem k tomu, že v daňovém řízení leží důkazní břemeno na bedrech žalobce, je nanejvýš důležité, aby mu bylo ze strany správních orgánů umožněno splnit svou povinnost prokázat předložená tvrzení. Je žádoucí, aby správní orgán věnoval své úsilí spíše řádnému vyhodnocení věrohodnosti předložených tvrzení a důkazů, namísto složitého odůvodňování jejich neprovedení.

0035_2afs_1600043_20160810082935_prevedeno.pdf pdf  
210 kB
Aktuality